بلاگ

آدامس بایودنت با قابلیت های تخصصی و بهداشتی مورد تایید انجمن دندانپزشکی ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مواد غذایی که به طور مستقیم با دندانها و لثه در تماس هستند می توانند در بلند مدت منجر به صدمات پرهزینه ای شوند. تشدید بوی دهان، کوتاه شدن فاصله های زمانی مراجعه به دندانپزشکی، بد رنگ شدن لثه ها و ... از جمله صدماتی است که می تواند فرد را به علت عدم مصرف یک آدامس استاندارد و سلامت به زحمت بیندازد.

چه کسی می تواند اثبات کند که ترکیبات استفاده شده در محصول نه تنها دارای زیان نبوده و مفید است؛ بلکه کاربردهای بهداشتی و تخصصی نیز دارد.

سازمانهای نظارت کننده پیش از ورود محصول به بازار از استانداردهای کیفی آن اطمینان یافته و به آن نشان سیب سلامت میدهند؛ ولی این ارزیابی ها به معنای رعایت استانداردهای حداقلی بوده و شامل تایید کارکردهای اصلی و مازاد محصولات نمی شود. 

انجمن دندانپزشکی ایران به واسطه تخصص ارزشمند خود بعد از انجام آزمایش های کیفی متعدد، تایید کننده ادعای بایودنت در خصوص کاربردهای بهداشتی و درمانی محصولات این برند می باشد. آزمایش هایی نظیر بررسی درصد مواد موثر جلوگیری کننده از پوسیدگی دندان، کیفیت بافت آدامس و اثرات آن بر روی سایش دندانها و ... از جمله مواردی است که توسط ازمایشگاه های انجمن دندانپزشکی انجام می گیرد.