بلاگ

ایونت آدامست را بساز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

اگر الكس فرگوسن میدانست كه روزی قرار است آدامسی دقیقا با طعم مورد علاقه او تهیه شود؛ شاید هرگز آدامس هایی با طعم های مختلف و تولید شده توسط شركت های گوناگون را خریداری نمی كرد. پس در اینصورت حتما یكی از مشتریان بایودنت می شد.