بلاگ

چه تفاوتی بین مصرف آدامس در ایران و اروپا وجود دارد؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

فرهنگ مصرف آدامس در کشورهای مختلف متفاوت است. طی گفت و گویی هایی که با مشاورین بین المللی مان داشته ایم بدین نتیجه رسیدیم که در ایران تعداد افراد بیشتری ولی با مقدار کمتری در روز مصرف کننده آدامس هستند. در حالی که در کشورهای اروپایی تعداد افراد کمتری مصرف کننده آدامس می باشند ولی تعداد مصرف آدامس یک فرد در روز به طور میانگین 2 الی 3 عدد است.

علت تفاوت میزان مصرف آدامس توسط یک فرد در خاورمیانه در مقایسه با کشورهای اروپایی، در تعریف کارکرد آدامس در ذهن و فرهنگ مردم می باشد. 

در کشورهای اروپایی جویدن آدامس به ویژه بعد از صرف غذا نه تنها یک ادب اجتماعی به لحاظ برقراری تعامل با سایرین است؛ بلکه برای سلامتی دندان ها و پاک کردن آنها از خرده غذاهای باقی مانده نیز اهمیت ویژه ای قائل هستند. از نظر این افراد جویدن آدامس بعد از غذا در شرایطی که امکان مسواک زدن وجود ندارد، می تواند به عنوان یک مکمل عمل کرده و در زمان اوج احتمال پوسیدگی دندان ها نقش پیشگیرانه خود را به طور موثر ایفا نماید. پس آدامس برای این افراد بیشتر کارکرد بهداشتی داشته و به تعامل اجتماعی آن ها با دیگران کمک می نماید. 

در خاورمیانه به ویژه ایران از آدامس بیشتر برای تغییر ذائقه و جلوگیری از بوی دهان استفاده می شود و لزوما به کارکردهای بهداشتی آن دقت نمی شود. 

با آگاهی از این روند، ما در مسیر یک فرهنگ جدید حرکت کردیم. یک مسیر ایرانی- اروپایی؛ تلفیقی از تغییر فرهنگ مصرف و تزریق یک عادت جدید.