بلاگ

چه تفاوتی بین مصرف آدامس در ایران و اروپا وجود دارد؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

فرهنگ مصرف آدامس در کشورهای مختلف، متفاوت است. طی بررسی ‏هایی که بایودنت در این خصوص در کشور ایران، انجام داده است، تعداد افراد بیشتری اما با میزان کمتری در طول روز، مصرف ‏کننده آدامس هستند. در شرایطی که در کشورهای اروپایی، تعداد افراد کمتری مصرف‏ کننده آدامس هستند اما میانگین تعداد مصرف یک فرد در طول روز 2 الی 3 عدد است.

دلیل تفاوت میزان مصرف آدامس توسط یک فرد در خاورمیانه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، در تعریف کارکرد این محصول در ذهن و فرهنگ مردم است.

در کشورهای اروپایی، جویدن آدامس به ویژه پس از صرف غذا، نه تنها یک ادب اجتماعی به لحاظ برقراری تعامل با سایرین است، بلکه برای سلامتی دندان ‏ها و پاکیزگی آن‏ها از خرده غذاهای باقی‏مانده نیز مورد مصرف قرار می ‏گیرد. جویدن آدامس بعد از غذا در شرایطی که امکان مسواک ‏زدن وجود نداشته باشد، می‏تواند به پیشگیری از پوسیدگی دندان‏ ها، کمک نماید. در نتیجه مصرف آدامس در زندگی این افراد بیشتر کارکرد بهداشتی داشته و به تعامل اجتماعی آن‏ها با دیگران نیز کمک می ‏نماید.

در محدوده خاورمیانه به ویژه ایران، از آدامس بیشتر برای تغییر ذائقه و جلوگیری از بوی بد دهان استفاده و لزوما به کارکردهای بهداشتی -  مراقبتی آن از دندان ‏ها دقت نمی‏شود. 

امروزه شاهد تغییرات سطح اگاهی مردم و بکارگیری راهکارهای متنوع زیبایی و مراقبتی از دندان ‏ها هستیم.