بلاگ

همدردی بایودنتی ها با زلزله زدگان کرمانشاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کرمانشاه، امسال زردترین پاییزش را گذراند. مردمان بی پناه در خانه هایی که گور دسته جمعی خانواده هایشان شده، می گریند و آرزوهایشان را زیر آوار مدفون کرده اند. زمین نیز توان تحمل این داغ سنگین را ندارد و همچنان می لرزد، آسمان غم انگیزترین شب هایش را سر می کند و باران، اشکش را بر این مردمان سرازیر می کند.

این روزها هیچ کلامی آرامش بخش دل این عزیزان مصیبت زده نیست و تنها باید همچون فرشتگانی بی بال و پر به یاری شان بشتابیم و پاییزشان را با مهری بهاری عطرآگین کنیم. در همین راستا برند بایودنت برای کمک به این مردم عزیز توانش را به کار گرفت و با ساخت و ارسال کانکسی به شهرستان سرپل ذهاب در بازگرداندن ذره ای از آرامش گذشته این عزیزان قدم نهاد.