ایونت آدامست رو بساز

 اگر الكس فرگوسن میدانست كه روزی قرار است آدامسی دقیقا با طعم مورد علاقه او تهیه شود؛ شاید هرگز آدامس‌هایی با طعم‌های مختلف و تولید شده توسط شركت‌های گوناگون را خریداری نمی كرد. پس در اینصورت حتما یكی از مشتریان بایودنت می شد.


Image
Image
0
دانش آموزان تحت پوشش
Image
0
تعداد پایگاه های مراجعه شده
Image
0
پزشکان داوطلب
Image
0
پک سلامت اهدا شده
Image

مدت زمان گذشته از طرح

(روز,ساعت,دقیقه,ثانیه)

Image